מחקר ויישום

מנהלי ההשקעות של הבינלאומי UNIQUE מתמחים במציאת אפיקי השקעה
ובבחירת מניות ואגרות חוב ספציפיות (Stock & Bond Picking) הנמצאות
בתמחור חסר, אשר יוכלו לייצר תשואה עודפת עבור לקוחותינו.
על מנת לייצר ערך מוסף זה, אנו פועלים לפי שיטת "מלמטה למעלה" (Bottom up),
הבוחנת חברות ספציפיות תוך
הבנה מעמיקה של הסביבה העסקית בה הן פועלות כגון בדיקת התחום,
המתחרים והלקוחות.

כמו כן, אנו חוקרים באופן רציף את המגמות הכלכליות העולמיות והמקומיות
ואת התפתחותם של תחומים ומגזרים שונים. בבואנו לבחור אפיק השקעה
או מניה ספציפית, אנו משיגים יתרון הודות לנגישותנו למקורות מידע רבים
ולשיתוף הפעולה שלנו עם גורמים נוספים, המספקים ניתוחי מאקרו בארץ
ובעולם.

בנוסף, אנו דואגים להיפגש עם מספר רב ככל האפשר של מנהלים ואנשי
מפתח בחברות הנסחרות, לשם צבירת מידע מעשיר נוסף המוביל לקבלת
תמונה שלמה יותר של תחום או ענף ספציפי.

הערכות השווי המבוצעות בחברה מתבססות על מודלים כמותיים שונים.
ב–הבינלאומי UNIQUE אנו מאמינים בעבודת צוות ושמים דגש על סיעור
מוחות בין האנליסטים ומנהלי ההשקעות. אמונה זו באה לידי ביטוי הן בסביבת
העבודה הפתוחה והן בפגישות הצוות המרובות, התורמות לגיבוש החלטות
השקעה ולזרימת המידע החופשי בין אנשי צוות ההשקעות לאנשי המחקר.

סקירה 25 לינואר 2015 סקירה 11 לינואר 2015 סקירה 4 לינואר 2015 סקירה 28 לדצמבר 2014