השיטה "מלמעלה למטה" (Top Down)

מלמעלה – קבלת החלטות בתחומי המאקרו. קבלת החלטות כזו מחייבת הבנת
תהליכים ארוכי טווח, הסתמכות על פרמטרים כלכליים, שימוש במודלים
מתקדמים, סיכונים ויכולת גמישות במבנה התיק.

למטה – מציאת החברות המתאימות ביותר להשקעה ובחירה במניותיהן
ובאג"ח שלהן באמצעות ניתוח מעמיק של חברות אלו תוך התייחסות לדוחות
כספיים, אנליזה מקצועית של נתונים, ביצוע הערכות שווי מקיפות,
ניתוח גורמים ענפיים ומעקב שוטף אחר התנהלות החברות.
עולם אינסופי של מידע מחכה מדי יום להיהפך לידע.

היתרונות הייחודיים של
הבינלאומי UNIQUE

• ביטחון מלא ואיתנות של קבוצת הבינלאומי.
• ניהול תיקי השקעות באמצעות השקעה ישירה בני"ע בארץ ובחו"ל,
   ללא שימוש בקרנות נאמנות קשורות.
• קשר ישיר למנהל התיקים האישי שלך.
• מחקר In House.
• פיזור גלובלי בתיק ההשקעות
• עמלות מוזלות – אפשרות ליהנות מהסדר עמלות נמוכות.
• ניהול תיקי ההשקעות תוך התחשבות בהיבטי המס.
• הקפדה על מודעות גבוהה למדדי יחס (Benchmarks).
• שליחת נתונים המשקפים את מצב התיק, התשואות ופירוט האחזקות,
   מדי רבעון או לפי דרישה.