הבינלאומי UNIQUE מקפידה על ניתוח נכון של צרכי הלקוח והתאמה אישית
של תיק ההשקעות.

ניהול תיקי לקוחות פרטיים – צוות מנהלי השקעות המתמחה בניהול תיקי
השקעות ללקוחות פרטיים במגוון רמות סיכון.

ניהול תיקי חברות ותאגידים – צוות מנהלי השקעות המתמחה בניהול תיקי
השקעות ללקוחות מוסדיים וחברות בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות של
הלקוח ולמגבלות הרגולטור.

ניהול תיקי חו"ל – צוות השקעות המתמחה בניהול תיקי השקעות בחו"ל
במטבעות שונים עבור לקוחות ישראלים, הן בחשבונם בחו"ל בבנקים איתם
אנו עובדים והן בחשבונם בארץ.

תיקי השקעות סולידיים 0% מניות

עד 25% אג"ח מדורג והיתרה באג"ח ממשלתי
עד 50% אג"ח מדורג והיתרה באג"ח ממשלתי
עד 100% אג"ח מדורג והיתרה באג"ח ממשלתי

תיקי השקעות גמישים מ 0%- עד 100% מניות
והיתרה באג"ח מכל סוג

תיקי השקעות עוקבי מדדים

תיקי השקעות בחו"ל