קבוצת הבינלאומי
בחזית הבנקאות והפיננסים בישראל

קבוצת הבינלאומי נמנית עם חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל.
הקבוצה מעניקה מגוון רחב של שירותים בנקאיים ומוצרים פיננסיים ללקוחותיה
במקצועיות וברמת שירות גבוהה.
הבנק הבינלאומי הוא בנק מוביל בכמה מגזרי פעילות עיקריים: בנקאות עסקית,
שוקי ההון והמט"ח ובנקאות פרטית. במגזרי פעילות אלה נהנה הבנק מיתרונות
איכותיים שבאים לידי ביטוי בכוח אדם מקצועי ומיומן ויתרונות מיכוניים בדמות
מערכות מידע ושירות לקוחות מהמתקדמים בענף.
בקבוצה חמישה בנקים בישראל: החברה האם, הבינלאומי, והחברות הבנות:
אוצר החייל, פאג"י, יובנק ומסד, המהווים רשת של מעל 180 סניפים הפרושים
בכל רחבי הארץ. לבינלאומי מאזן בהיקף של למעלה מ-100 מיליארד שקל
ובסיס הון רחב ויציב, מהגבוהים במערכת הבנקאית, המעיד על איתנותה
הפיננסית של הקבוצה.

הבינלאומי UNIQUE
ניהול תיקי השקעות

החברה מתמחה בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים, מוסדיים,
מלכ"רים וחברות.
סביבת עבודתנו המקצועית כוללת את מיטב מקורות המידע הבינלאומיים,
דוחות מחקר והערכה, ניתוחים כלכליים, הן ממחלקת המחקר שלנו והן
ממקורות חיצוניים נרחבים. סביבת עבודה זו מאפשרת לנו לראות את
התמונה השלמה, רגע אחד לפני כולם. מטרתנו היא לבנות עבורך תיק
השקעות שיתאים לצרכיך האישיים ולמקסם את תשואותיך.
אנו ב-הבינלאומי UNIQUE מאמינים שלכל לקוח צרכים ייחודיים. לאחר
פגישה ראשונית עם נציג החברה, נרכיב עבורך תיק השקעות מותאם
אישית במטרה למקסם את תשואותיך. מדיניות ההשקעה בחברה נקבעת
על ידי ועדת השקעות של דירקטוריון החברה. הוועדה מתכנסת במיוחד למטרה זו – גיבוש מדיניות ההשקעה וקביעת דרכי הפעולה לניהול נכסי
הלקוחות. בנוסף, מתנהל באופן שוטף פורום השקעות המורכב מהצוות
המקצועי של החברה. הפורום בוחן את השינויים בשווקי ההון בארץ ובעולם
ואת השפעתם על תיקי ההשקעות.
הוועדות המקצועיות מתבססות על ניתוחי נתונים כלכליים ומחקריים, על
מקורות מידע חיצוניים ועל הערכות מאקרו מקומיות וגלובליות.
בנוסף, הן נעזרות במיטב הכלים והטכנולוגיות. הצלחתן הרבה מתאפשרת הודות
לכישוריהם של עובדינו – צוות מקצועי, מסור ואחראי.

אודות הבינלאומי UNIQUE

הבינלאומי UNIQUE מקבוצת הבינלאומי הינה חברת ניהול התיקים של הקבוצה, שנוצרה ממיזוג שתי חברות ניהול התיקים של קבוצת הבינלאומי, יובנק ניהול נכסים פיננסיים ומודוס סלקטיב ניהול וייעוץ השקעות. שתי החברות שמוזגו לאחת בשנת 2014 , ותיקות מאוד בשוק ההון הישראלי (כ-30 שנה), נחשבות מקצועיות ויציבות ומאופיינות בניהול זהיר ואחראי של נכסי הלקוחות בשוק ההון הישראלי.